Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące Tobie prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.


Administrator danych

Administratorem danych jest Zasada Trans – Spedition Spółka z o.o. sp. j. z siedzibą w Brzesku ul. Szczepanowska 3, 32-800 Brzesko, NIP: 869 10 18 773, REGON: 850413072.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.
W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. Masz prawo do sprzeciwu. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. Masz prawo do usunięcia Twoich danych. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: Moje Konto.
 6. Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami przez formularz zgłoszeniowy podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Cel przetwarzania

Zasada Trans – Spedition Spółka z o.o. sp.j. przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu internetowego poprzez serwis pod adresem zasadastore.pl (zway dalej „Serwisem”)
Dane te są potrzebne w szczególności do:
- zarejestrowania się w Serwisie
- zakupu i zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Zasada Trans – Spedition Spółka z o.o. sp.j. przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład nowych produktów, promocji czy wyprzedaży.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Zasada Trans – Spedition Spółka z o.o. sp. j przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Utworzenia konta i zalogowania się w Serwisie, oraz dokonywania zakupów
  - imię i nazwisko
  - adres e-mail
  - płeć
  - adres dostawy
  - numer telefonu
 2. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
  - data urodzenia
  - PESEL (w przypadku wystawienia faktury)
  - NIP (w przypadku wystawienia faktury dla przedsiębiorcy)
 3. W przypadku odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji, prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia Twojego konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie jak również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie umowach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych
Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: kontakt@zasadastore.pl
 2. Telefonicznie: tel. +48 602 340 712
 3. Listownie na adres: Zasada Trans – Spedition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j., 32-800 Brzesko, ul. Szczepanowska 3

Powierzenie przetwarzania danych

Zasada Trans – Spedition Spółka z o.o. sp.j. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Zasada Trans – Spedition Spółka z o.o. sp.j., w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących odZasada Trans – Spedition Spółka z o.o. sp.j.. Przekazywanie informacji handlowych dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili na to stosowną zgodę.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Newsletter

Użytkownicy mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową.
Poprzez newsletter informujemy o na przykład o naszych nowych produktach, promocjach czy wyprzedażach. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@zasadastore.pl.

Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami zapisywanymi w Twojej przeglądarce internetowej umożliwiającymi zapamiętywanie specyficznych informacji dla tej przeglądarki. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego Serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu i np. uniemożliwić zalogowanie się do Twojego konta.